0 £0.00

You have no items in your shopping cart.

Aneurin Jones

Aneurin Jones

Aneurin M. Jones RCA was born a farmer's son in rural South Wales. He studied fine art at Swansea College of Art from 1950 to 1955, and after graduation spent two years with Celtic Studios, designing stained glass. From 1958 until 1986 he was Head of the Art Department at Ysgol Y Preseli, Crymych. He has exhibited widely across the UK and internationally.

It is the rural society that fires his imagination and his sources are often places where country people gather - farm sales, agricultural shows, horse fairs etc.

“My ideas come from the rural west Wales. I was born into one of these communities where the divide between reality and mythology was ambiguous. This was the age of the horse, before mechanisation, and a time when they countryside was alive with colourful individuals whose imagination knew no bounds and whose physical shape was moulded by the land. I also felt the hand of an ancient inheritance.

Although I left Cwmwysg to learn the craft of painting at Swansea College of Art, the countryside remained my driving force, and when I accepted the post of head of art at Ysgol Y Preseli, I found myself back in an area not dissimilar to the one where I was born, the communal hill farms and all its heroism. I settled soon afterwards in Ceredigion, the land of the Welsh Cob. It is these elements - the rural society, the physical shape of country people, and the magic of the Welsh Cob - that fire my imagination.

Although I have used a variety of media, I find myself my work is increasingly drawn to mixed media as this allows for freedom and unexpected results. The recent work has evolved to be more suggestive in nature, and yet retaining form and shape which are the driving force behind all my work.

I begin with my first love, which is drawing, and from there I use the other media which are hand, charcoal, pastel, various gels, and often finishing by applying rich layers of impasto. For me, painting is a process of simplification, and as we simplify, we mystify, until one is left with the essence and the purity of the experience.”


Mab fferm yw Aneurin Jones RCA o ardal Y Mynydd Du. Astudiodd gelf gain yng Ngholeg Celf Abertawe o 1950 tan 1955, ac wedi graddio, treuliodd ddwy flynedd yn cynllunio ffenestri lliw gyda'r Celtic Studios. O 1958 tan 1986 ef oedd pennaeth Adran Gelf, Ysgol Y Preseli, Crymych. Mae wedi arddangos ei waith yn helaeth ym Mhrydain a thramor.

Fe'i magwyd mewn cymdeithas lle roedd y ffin rhwng y byd hwn a byd y dychymyg yn un niwlog, a'r gymdeithas wledig yw ffynhonnell ei ysbrydoliaeth, ac fe ddaw o hyd i'w syniadau lle mae pobol y wlad yn cyfarfod - sêl fferm, sioe amaethyddol, ffair geffylau ayb.

“Daw fy syniadau yn bennaf o’r Ddyfed wledig. Ganed fi mewn ardal lle roedd y ffin rhwng y byd real a byd y dychymyg yn niwlog. Dyma gyfnod y ceffyl cyn y mecaneiddio, a chyfnod pan oedd y wlad yn llawn cymeriadau gwreiddiol a lliwgar, eu dychymyg yn fyw a siap eu cyrff wedi eu ffurfio gan y bywyd amaethyddol. Er i mi adael Cwmwysg am Abertawe er mwyn dysgu crefft arlunio, y wlad oedd yn dal i ysbrydoli, a phan dderbyniais swydd pennaeth celf yn Ysgol Y Preseli roeddwn yn ôl mewn ardal debyg i’r fagwrfa gyda’i ffermydd mynydd a’i harwriaeth. Bwriais wraidd wedi hynny yng Ngheredigion – gwlad y cobiau. Yr elfennau hyn, y gymdeithas wledig, y ffurfiau amaethyddol a’r creaduriaid cynhenid yw hanfod fy ngwaith.

Er fy mod yn defnyddio gwahanol ddulliau yn y stiwdio, mae llawer o’r gwaith yn diweddu mewn cyfrwng cymysg. Mae hwn yn apelio oherwydd ei effeithiau damweiniol ac annisgwyl. Mae gen i agwedd syml wrth ddarlunio, braidd fy mod i’n paratoi llawer ac mae’r creadigrwydd yn dod yn ei bwysau wrth i mi ymgolli yn y broses.”

Grid  List 

7 Item(s)

per page

Grid  List 

7 Item(s)

per page