0 £0.00

You have no items in your shopping cart.

 

Meirion Jones

Meirion Jones

Meirion Jones is from Dyfed and his work is inspired by South and West Wales, although he has also painted extensively in Latin America.

He studied at the Dyfed College of Art, and the University of Wales, and taught at a High School for a decade. Although he had been painting for many years it was not until 2002 that he became a full time artist. “My paintings are inspired by light, be that the light which bounces off the Celtic Sea in Pembrokeshire; the lyrical contre jour light which brings a landscape to life with all its tonal relationships; or the light silhouetting a cockle woman at Swansea market. I return again and again to certain places in Wales which have a physical and emotional ‘pull’, familiar places in the native landscape whose rhythm and personality are timeless and yet again constantly changing. Reaching the silence of the studio becomes the point of departure from the topographical, and the process of developing those short hand studies begins, resulting in the work being as personal as it is to do with that particular place. The other theme is essentially figurative. I often find myself ‘people watching’, contemplating the individual lost in a crowd, the solitary figure in time. A recurring motif is that of the female in relation to water. This is visually stimulating, but also it may derive from those Welsh folk-tales I heard as a child, especially the story of Llyn Y Fan.

 

” Un o Ddyfed yw Meirion Jones a daw eiysbrydoliaeth o’r ran honno o Gymru, er iddo dreulio cryn amser yn America Ladin yn paentio.

Fe’i hyfforddwyd yng Ngholeg Celf Dyfed a Phrifysgol Cymru a bu’n ymwneud â’r proffesiwn addysg am ddegawd nes iddo yn 2002 fynd ati i baentio yn llawn amser. “Goleuni sy’n fy ysbrydoli i baentio, boed hwnnw y golau arallfydol a welir yn Sir Benfro ar adegau, y golau telynegol sy’ndeffro’r tirlun, neu’r golau disgrifio’r corff dynol. Heb y goleuni byw yma, mae pob sefyllfa yn ddiffrwyth. Mae rhannau o Ddyfed sy’n gynefin imi, mannau llawn hynafiaeth a phresenoldeb, a dôf yn ôl ac yn ôl atynt a’u cael yn gyffrous o newydd bob tro. Wedi gadael y dyfroedd a’r creigiogrwydd am y stiwdio, mae’r cam nesaf yn cychwyn sef ystyried y brasluniau, addasu ychydig a chreu cyfansoddiad personol nes bod y ffin rhwng daearyddiaeth a’r tirlun mewnol yn anelwig. Y thema arall sy’n cyflyrru yw myfyrdod ar yr unigolyn, fynychaf mewn gwagle, weithiau yn golledig mewn torf. Yn gysylltiedig â hyn y mae’r astudiaethau ffigurol, ac yn fwy penoldol, y ffigwr benywaidd mewn perthynas â dyfroedd. Fe all mai effaith clywed y straeon tra’n grwt am ferched yn dychwelyd i lynnoedd a moroedd sydd i gyfrif am hyn, chwedl Llyn Y Fan yn fwyaf arbennig.”

There are no products matching the selection.